Worldwide shipping | We cover all taxes and custom fees for you | Free shipping orders above $500 Worldwide shipping | We cover all taxes and custom fees for you | Free shipping orders above $500

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satıcı:
GESSART MAĞAZACILIK Pazarlama A.Ş. Molla Fenari mah. Vezirhan sok.
No:48/52 Nuruosmaniye Eminönü İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: 212 520 22 22
E-Posta adresi: [email protected]

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:

Madde 2) Konu

İşbu sözleşme, www.kloto.com.tr internet sitesinden aşağıda nitelikleri
ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet
sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve
yükümlülükleri  4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:
Faturadaki Unvan:

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:

Madde 5) Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler www.kloto.com.tr internet sitesinden alışveriş
yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18
yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

Satıcı, www.kloto.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem
hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Tüketici, www.kloto.com.tr’den alışveriş yaptığında, bunun kişisel
kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını
kabul etmiş olur.

Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli
sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi
gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,
ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru
ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal
edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul
edilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından
işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin,
Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.
Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta
içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal
edeceğini kabul eder.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde,
ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin
rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini
Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin kendisine teslim edilmiş
olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6) Satıcı’nın Yükümlülükleri

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç
otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha
önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Kargo firmasının, ürünü Tüketici’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her
türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici’ye teslim
edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından
teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi
dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün
olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine
getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel
ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici’ye iade eder.

Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak
belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu
süre içinde Satıcı’ya www.kloto.com.tr sitesinde belirtilen iletişim
formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin
Madde 7- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması
gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan
iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen
fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve
diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle
yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer
yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo
firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici’den
kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve
materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer
kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren
Tüketici’ye aittir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici’ye
iade edilir.

Madde 7) Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler
Tüketici’nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde
değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde
tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici’nin istekleri
doğrultusunda taşına yazı yazılan ürünler, Tüketici’nin istekleri
doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı
ürünler kapsamında yer alır.

Madde 8) Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya
Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı:
GESSART MAĞAZACILIK Pazarlama A.Ş.

Tüketici:

Tarih:

Open chat
Need help?