Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

GESSART ALTIN PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.

Mollafenari, Vezirhan Sok. No:48 D:52, 34120 Fatih/Istanbul

www.klotodesign.com sitesinde sipariş veren ve sipariş numarasına sahip olan kişi alıcı

olarak anılacaktır. Sipariş sırasında vermiş olduğu iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden

gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup,

maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat

koşulları ,söz konusu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı ve iade koşulları

konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve

sonrasında ürünleri sipariş ettiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – ÜRÜN / TESLİMAT BİLGİLERİ

www.klotodesign.com e-ticaret sitesinden elektronik ortamda satın aldığı ürün ya da

ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim

alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti alışveriş öncesi düzenlediği

formlarda ve sipariş ayrıntılarında g.rüldüğü gibidir.

MADDE 4 – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca

sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi

kabul ve taahhüt eder.

4.2. Yazılımsal veya sistemsel hatalardan kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından hiçbir şekilde

sorumlu olmayıp, gerektiğinde alıcıya e-mail veya telefon yolu ile haber vererek siparişi

iptal edip alıcıya bedel iadesi yapma hakkına sahiptir.

4.3. Satıcı, sipariş bedelinin ödemesini alamadığı ve gerekli g.rdüğü diğer mücbir hallerde

siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. www.klotodesign.com internet sitesi üzerinden sipariş veren ve sipariş numarasına

sahip olan alıcı tüm sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

5.2. Alıcının ürünü iade etmek istemesi, bu sözleşme içerisindeki Cayma Hakkı maddesi

dışında, mücbir sebepler varsa yasal mevzuatlar çerçevesinde satıcının tasarrufundadır.

5.3. Olası iade durumlarında alıcı ürünü iade ederken, ürün ambalajına zarar vermemiş

olmayı, ürünü kullanmamış olmayı ve ürün ambalajını açmamış olmayı kabul ve taahhüt

eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için

bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5.

madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması

halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo

teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip

eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve

varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün

kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe

göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün

içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve

cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı

taahhüt ederiz.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için

tarafınıza göndermiş olduğumuz iade b.lümü bulunan faturada ilgili b.lümlerin eksiksiz

olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi

gerekmektedir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere

kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici

Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm

koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN KABULÜ

ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme

formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu .rünlerin temel

nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu .rün ile ilgili tüm ön

bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri

www.klotodesign.com adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanısıra

sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik

ortamda teyid-onay vererek ürünü sipariş ve işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini

beyan eder.

Open chat
Need help?